Interim Medewerker RO

Locatie

Dordrecht

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een gemeente die momenteel meerdere woningbouwlocaties ontwikkelt.

Daarnaast bestaat – als gevolg van een toename van de werkzaamheden en het wegvallen van capaciteit – behoefte aan een medewerker Ruimtelijke Ordening, die complexere aanvragen om omgevingsvergunning kan behandelen.

De werkzaamheden worden verricht  in samenwerking met een projectleider woningbouwlocaties en andere collega’s van het bureau Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu.

Het gaat hier om een project van 16 uur per week, met de tijd wellicht uit te breiden naar 24. Project is voor 6 maanden met een zeer grote kans op verlenging. Wij zoeken daarom een kandidaat die zich geheel 2018 kan committeren aan dit project voor de genoemde uren.

Functieomschrijving

 • Het beoordelen van en het adviseren over de door een stedenbouwkundig bureau opgestelde concept-bestemmingsplannen;
 • Het verrichten van analoge / digitale werkzaamheden binnen planologische procedures, inclusief het verzorgen van de administratief-juridische begeleiding van bestemmingsplannen;
 • Het organiseren van inspraakprocedures voor deze plannen;
 • Het opstellen van anterieure overeenkomsten;
 • Het begeleiden van de wijzigings- en afwijkingsprocedures op grond van de Wro;
 • Het toetsen van complexere aanvragen om omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan en het adviseren van het college daarover;
 • Het verstrekken van informatie op het gebied van ruimtelijke ordening aan inwoners en bedrijven en het uitdragen van het gemeentelijk beleid;
 • Het begeleiden van initiatieven op het gebied van ruimtelijke ordening;

Functie-eisen

 • Een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, die aantoonbaar beschikt over meerjarige ervaring met de administratief-juridische begeleiding van bestemmingplan- en afwijkingsprocedures;
 • Ervaring heeft met de ontwikkeling van woningbouwlocaties;
 • Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van planologie en/of ruimtelijke ordening;
 • Kennis van en inzicht in het ruimtelijk ordeningsrecht (o.a. Wro, Wabo)
 • Communicatief vaardig, resultaat-, klant- en samenwerkingsgericht;

Dienstverband

Interim


Solliciteren