disclaimer

Inverto Consultancy (Inverto) heeft haar uiterste best gedaan om de informatie op de website correct weer te geven. Het gepresenteerde wordt uitsluitend verschaft ter informatie. De informatie op deze website is samengesteld uit verscheidene bronnen en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

De verstrekte informatie op de website wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de website niet (meer) geheel juist is. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze medewerkers. Inverto kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze website verstrekte informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Inverto behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het hierboven beschreven onmiddellijk te staken nadat Inverto dit schriftelijk danwel via haar website bekend heeft gemaakt.

Inverto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Inverto. Voor deze informatie is Inverto niet aansprakelijk.

Op al onze aanbiedingen tot het verlenen van diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24350641.