privacy

Deze website is anoniem te raadplegen. Inverto Consultancy (Inverto) verzamelt geen namen of andere persoonlijke gegevens van bezoekers die kunnen leiden tot identificatie van een persoon, tenzij u ervoor kiest deze gegevens (actief) aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door gebruik te maken van de formulieren op deze website. Van de bezoekers van deze website worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren.

Persoonlijke gegevens van kandidaten worden alleen gebruikt voor normale bedrijfsdoeleinden en niet aan derden verstrekt. Pas na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat worden gegevens aan derden verstrekt. Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.
Bedrijfsgegevens van onze opdrachtgevers behandelen wij eveneens met grote discretie. Wij communiceren alleen datgene waarvoor u aan Inverto toestemming heeft gegeven.